Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 339 - 345. ISBN 954-8880-08-3


Георгиева, Иванка (2001) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 339 - 345. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис


 В публикацията се анализират идеи за пропедевтика на метода на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика. Предлагат се дидактически системи задачи и методически бележки, свързани с решаването им.
  Доклад
 пропедевтика, моделиране, метод на уравненията, текстова задача, дидактическа система задачи
 Издадено
  23144
 Иванка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/