В орбитата на теорията


Теофилова, Марина (2013) В орбитата на теорията История на Факултет по изобразително изкуство УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013. стр. 114-154 ISBN 978-619-00-0029-7 COBISS.BG-ID 1266221028


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities
Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  23140
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/