Някои аспекти на изучаване на математическите понятия в началните класове. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2


Минчева, Иванка (2005) Някои аспекти на изучаване на математическите понятия в началните класове. Сборник от научна конференция по повод 40 години на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 г. Ред. П. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 223 – 229. ISSN 954-524-454-2 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 В публикацията се разглеждат някои семантични аспекти на методиката на математическите понятия в началното обучение по математика. Използва се семантичния триъгълник на Фреге и преходите, основани на него се илюстрират с дейности върху конкретни математически понятия от началния училищен курс по математика.
  Доклад
 математическо понятие, семантичен триъгълник, начално обучение по математика
 Издадено
  23139
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/