„Европейската мечта на българина през погледа на Бай Ганьо”


Галунова, Калина (2002) „Европейската мечта на българина през погледа на Бай Ганьо” Харалампиев, И. (отг.ред.), сб. Наука, околна среда и устойчиво развитие, изд. на СУБ, Клон Велико Търново:Фабер, с. 92-99.


 
  Статия
 
 Издадено
  23138
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/