“Bai Ganyo – a Bulgarian Cowboy on the European Frontier”


Галунова, Калина (2003) “Bai Ganyo – a Bulgarian Cowboy on the European Frontier” Христов, И. (ред.), Дебатът за бъдещето на Европа: културологични и социално-психологически аспекти, кн. 5, АБСКЕБ, (Поредица „Ние в европейския дебат” под общата ред. на Красимир Николов), София, с. 43-51.


 
  Статия
 
 Издадено
  23137
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/