Някои подходи за мотивиране на учениците в обучението по математика. - Математика и информатика, 2000, XXV (4), с. 43 - 48. Print ISSN 1310-2230


Минчева, Иванка (2000) Някои подходи за мотивиране на учениците в обучението по математика. - Математика и информатика, 2000, XXV (4), с. 43 - 48. Print ISSN 1310-2230 София, списание Математика и информатика, бр. 4, 2000


 Статията разглежда и анализира различни методи на мотивация при усвояване на математически знания в обучението по математика. Теоретичните идеи са илюстрирани с упражнения, дейности и задачи от училищния курс по математика.
  Статия
 мотивиране, обучение по математика
 Издадено
  23128
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/