Петров, П. Проект на Ал. Стамболийски за коопериране на манастирите


Петров, Петър (1998) Петров, П. Проект на Ал. Стамболийски за коопериране на манастирите Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1998, кн. 60, с. 158-164, ISSN: 0861-9115-60.


 Проследява се опитът на самостоятелното земеделско правителство след първата световна да кооперира манастирите и ги постави под опеката на земеделската партия, като част от идеята за земеделския кооперативизъм.
  Статия
 БЗНС, кооперация, земеделски кооперативизъм, кооперативен строй, манастири, Българска православна църква


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23126
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/