Петров, П. Един опит за занаятчийска партия по време на самостоятелното земеделско управление


Петров, Петър (1997) Петров, П. Един опит за занаятчийска партия по време на самостоятелното земеделско управление Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 332-339, ISSN: 0861-9115-54.


 Опит за създаване на занаятчийска партия под контрола на БЗНС по време на тяхтото самостоятелно управление
  Статия
 БЗНС, кооперация, земеделски кооперативизъм, кооперативен строй, занаятчийска партия
 Издадено
  23124
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/