Петров, П. БЗНС, кооперативното дело и окръжните съвети /1920-1923/.


Петров, Петър (1997) Петров, П. БЗНС, кооперативното дело и окръжните съвети /1920-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1997, кн. 54, с. 324-331, ISSN: 0861-9115-54.


 Проследява се еволюцията в кооперативните възгледи на БЗНС и ролята на окръжните съвети за "насаждане" на земеделския кооперативизъм
  Статия
 БЗНС, кооперация, земеделски кооперативизъм, кооперативен строй, окръжни съвети
 Издадено
  23123
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/