Петров, П. Зараждане на кооперативната идея


Петров, Петър (1992) Петров, П. Зараждане на кооперативната идея Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски, 1992, кн. 35, ч. II, с. 245-298, ISSN: 0861-9115-21.


 Проследява се зараждането на кооперативната идея в света и в България до началните години след Освобождението
  Студия
 кооперация, кооперативни принципи, международен кооперативен съюз, политически партии, утопичен социализъм
 Издадено
  23122
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/