Петров, П. Бъдещият стопански строй във възгледите на БЗНС /1920-1923/.


Петров, Петър (1999) Петров, П. Бъдещият стопански строй във възгледите на БЗНС /1920-1923/. Народостопански архив, 1999, кн. 3, с. 15-21, ISSN: 0323-9004.


 Разглеждат се политическите и икономически възгледи по време на управлението на Българския земеделски народен съюз 1920-1923 г. и по-специално идеите за земеделския кооперативизъм
  Статия
 БЗНС, кооперация, земеделски кооперативизъм, кооперативен строй, консорциум за търговия със зърнени храни
 Издадено
  23121
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/