Петров, П. Тенденции в развитието на българската кооперация.


Петров, Петър (1999) Петров, П. Тенденции в развитието на българската кооперация. Икономическа мисъл, 1999,кн. 5, с. 78-88, ISSN: 0013-2993


 Разкриват се съвременните тенденции в развитието на българската кооперация и мястото и в световното кооперативно движение
  Статия
 кооперация, политически партии, кооперативни принципи, международен кооперативен съюз
 Издадено
  23120
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/