Игровата и трудовата дейност в началното училище


Бузов, Емил (1999) Игровата и трудовата дейност в началното училище Игровата и трудовата дейност в началното училище, София: Екип-плюс, 1999, 111 страници, ISBN 978-954-9876-14-7, COBISS.BG-ID 1289957860


 Монографията е ориентирана към създаване на действено-практическо отношение към трудовата дейност, осигуряване на условия за творческа дейност и нейната организация.
  Монография
 трудова дейност в началното училище, организация на средата
 Издадено
  23119
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/