Библиография. Марин Деведжиев


Дерменджиев, Атанас (2000) Библиография. Марин Деведжиев В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000, 110 с., [ред., съст.]. ISBN 954-524-228-0 COBISS.BG-ID 1035079396


 
  Книга
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  23118
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/