Петров, П. Българският кооперативизъм и консорциумът за търговия със зърнени храни (1919-1922 г.)


Петров, Петър (1998) Петров, П. Българският кооперативизъм и консорциумът за търговия със зърнени храни (1919-1922 г.) Икономическа мисъл, 1998, кн. 6, с.57-76, ISSN: 0013-2993.


 Разглежда се създаденият от правителството на БЗНС консорциум за търговия със зърнени храни като част от опита за изграждане на "земеделския кооперативизъм" в България.
  Статия
 БЗНС, кооперация, земеделски кооперативизъм, кооперативен строй, консорциум за търговия със зърнени храни
 Издадено
  23117
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/