Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност


Калейнска, Теодора (2008) Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност В: Да преподаваме антидискриминация и толерантност, София: Издателство Информационен офис на Съвета на Европа и ЕИЦ, 2008, стр. 5-54, ISBN 978-954-9469-04-2; COBISS.BG-ID: 1231110628


 В сборника с методически материали са представени експертна студия за политиките и инструментите на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност и включва серия от разработки от конкурс за урок за преподаване на антидискриминация, проведен съвместно с МОН.
  Студия
 толерантност, език на омразата, антидискриминация, Съвет на Европа
 Издадено
  23107
 Теодора Калейнска

1. Tasevska, D.,T.Kaleynska,J.R.Tapia, E.M.Gomez (2010) Teaching the Rights of the Child, Veliko Tarnovo, EIC publishing house, цит. на стр.53, ISBN: 978-954-9469-09-7 , COBISS.BG-ID: 1237073892

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/