Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Велико Търново: Астарта, 2003, 119 с. ISBN 954-91193-9-4


Минчева, Иванка (2003) Задачите за намиране на неизвестен компонент на аритметична операция и приложението им за решаване на текстови задачи в обучението по математика в началните класове. Велико Търново: Астарта, 2003, 119 с. ISBN 954-91193-9-4 Велико Търново: Астарта


 В монографията се разглеждат дидактически и методически идеи за пропедевтика на понятието уравнение и моделиране с уравнения в обучението по математика в началното училище.
  Монография
 уравнение, пропедевтика, аритметична операция, текстова задача, начално обучение по математика
 Издадено
  23106
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/