Да преподаваме правата на детето


Калейнска, Теодора (2010) Да преподаваме правата на детето Да преподаваме правата на детето, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2010, стр.196, ISBN 978-954-9469-08-0; COBISS.BG-ID: 1236888804


 Учебно пособие, което идентифицира и приоритизира детските права и тяхното ежедневно приложение в България, Словения и Испания през погледа на експерти, учители и ученици в трите страни. Пособието е развито, апробирано и публикувано по образователен проект на Европейската комисия "Европа за децата - Европа с децата", в рамките на програма "Фундаментални права и гражданство" на ГД "Правосъдие".
  Учебник / Учебно помагало
 основни права на детето, Харта за детските права в Европа
 Издадено
  23105
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/