Дидактически проблеми на началното обучение по математика. Математическите понятия и математическите твърдения. Велико Търново: Астарта, 2003, 88 с. ISBN 954-8324-03-2


Минчева, Иванка (2003) Дидактически проблеми на началното обучение по математика. Математическите понятия и математическите твърдения. Велико Търново: Астарта, 2003, 88 с. ISBN 954-8324-03-2 Велико Търново: Астарта


 В книгата се разглеждат някои дидактически и методически идеи, свързани с усвояването на математическите понятия и математическите твърдения в обучението по математика в 1. - 4. клас.
  Студия
 математическо понятие, математическо твърдение, начално обучение по математика
 Издадено
  23104
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/