Корупцията през погледа на институциите


Калейнска, Теодора (2000) Корупцията през погледа на институциите Корупцията през погледа на институциите,Велико Търново: Издателство Церебрум, 2000, стр.240, ISBN 954-90635-7-7; COBISS.BG-ID: 1036217572


 Книгата изследва корупционни механизми, практики и нагласи сред четири професионални групи във Велико Търново, подлежени на силен корупционен натиск според общественото мнение, а именно общинска администрация, данъчна администрация, митническа администрация и магистратура. Анализирано е явлението корупция, пътищата, по които то намира място в обществените отношения, механизми за неговото преодоляване. Изследването е резултат на проект на Коалиция 2000 и Американската агенция за международно развитие, София.
  Книга
 корупция, институции, антикорупционни практики и модели
 Издадено
  23099
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/