Случаи, представени от екипите на ДМСГД през учебната 2000/2001. Случай 8: ДМСГД - Дебелец


Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Случаи, представени от екипите на ДМСГД през учебната 2000/2001. Случай 8: ДМСГД - Дебелец В сборник "Посрещането на детето. Законите на гостоприемството." Издание на френско-българския обучителен проект "Да растеш без родители". Съставител и редактор: Весела Банова. Издателско ателие "Аб", София, 140-143. ISBN 954-737-277-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  23097
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/