A 3D Model for Adaptive Multi - Lingual Online Assessment


Тодорова, Маргарита (2014) A 3D Model for Adaptive Multi - Lingual Online Assessment Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and TechnologiesCompSysTech’14, 2014, pp, VII-357-362. Ruse, Bulgaria, 27-28.06. 2014, ACM ISBN: 978-1-4503-2753-4


 A 3D model for adaptive multi lingual assessment was design for online providing
  Доклад
 3D model, assesment


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  23095
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/