Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации.


Христова, Венета (2011) Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации. В: Международна юбилейна научна конференция по случай 75-тата годишнина на СА „Д. А. Ценов”, 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 179-186, ISBN 978-954-23-0680-1 (т. 4).


 
  Доклад
 
 Издадено
  23094
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/