Човешкият фактор в българските клъстери


Христова, Венета (2010) Човешкият фактор в българските клъстери В: Международна научно-практическа конференция по случай 55 годишнината от създаването на к-ра „Стратегическо планиране” на тема: “Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса”, 7-8 октомври 2010, Свищов. Свищов: АИ „Ценов”, с. 58-63, ISBN 978-954-23-0481-4 (т. ІІ).


 
  Доклад
 
 Издадено
  23093
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/