Има ли предпоставки за реализиране на успешно вътрешно предприемачество в българските промишлени предприятия?


Христова, Венета (2010) Има ли предпоставки за реализиране на успешно вътрешно предприемачество в българските промишлени предприятия? В: Сборник доклади на VІІІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 10”, 17-19 юни 2010 г., Созопол. София: УИ ТУ – София, с. 486-491, ISSN 1310-3946.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23092
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/