70 години Великотърновски художници 1948 - 2018


Конова, Мариета (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 издател: Фабер, Велико Търново, 2018, 240 стр. Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. ISBN 978-619-00-0796-8 (с. 4-115) https://www.dnesbg.com/kultura/tvorbi-na-avtori-ot-pet-pokoleniya-v-katalog-na-tarnovskite-hudozhnitsi.html


 Каталогът допълва съществуващия архив на Дружеството на великотърновските художници, днес Представителство на Съюза на българските художници и дава най-обща представа за тенденциите в развитието на пластичните изкуства в региона за посочения период: 1948 - 2018-та г. Тази форма на презентация е с особена важност, тъй като включва художници от пет поколения и дава възможност за репрезентативност на 214 творци с 440 произведения на изкуството. Освен кратки биографични данни на художниците в каталога са включени културни събития, проекти и форуми в град Велико Търново, осъществени през последните десет години.
  Монография
 художници, творби, проекти, културни събития


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  23091
 Мариета Конова

1. Конова, М., Друмева, К., Н. Джановска. 70 години великотърновски художници 1948 – 2018. издател: Фабер, Велико Търново, 2018. 240 стр. ISBN 978-619-00-0796-8, Цит. на с. 118 Творби: „Пейзаж“ – маслени бои, платно, 100/120 см и „Deep Forest” – маслени бои, платно, 100/120 см

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/