Някои оценки за мястото на микропредприятията в българската икономика.


Христова, Венета (2005) Някои оценки за мястото на микропредприятията в българската икономика. В: Сборник доклади „Теоретични аспекти на икономическите изследвания”, 2-3 юни 2005 г. Свищов: АИ „Ценов”, с. 60-66, ISBN 954-23-0240-1.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23090
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/