Инструментарим за установяване на типичните правоговорни грешки в речта на малките ученици. Диагностични процедури и резултати


Йорданова, Даниела (2005) Инструментарим за установяване на типичните правоговорни грешки в речта на малките ученици. Диагностични процедури и резултати Сп.” Начално училище” бр. 2, бр. 4


 В студията е представен апробиран диагностичен инструментариум за устаноняване на типичните правоговорни грешки в речта на учениците
  Студия
 диагностичен инструментариум, типични правоговорни грешки, реч на учениците (І - ІV клас)
 Издадено
  2309
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/