The industrial clusters in Bulgaria – processes and eventual effects


Христова, Венета (2005) The industrial clusters in Bulgaria – processes and eventual effects Proceedings of Integration processes in Europe Conference, October 18, Nis, 2005, рр. 217-222, YU ISSN 0353-8648.


 
  Статия
 
 Издадено
  23089
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/