Някои оценки за състоянието на средните предприятия в България


Христова, Венета (2003) Някои оценки за състоянието на средните предприятия в България В: Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие “Предприятието на ХХІ-ви век: проблеми и предизвикателства”.Свищов: АИ “Д. Ценов”, 2003, с. 193-199, ISBN 954-23-0136-7 (т.2).


 This paper views the status of the medium enterprises in Bulgaria from 1996 to 2000. Its purpose is to draw up the contemporary dimensions of this group of enterprises as their share in the national economy, branch identification, employability, and etc.
  Доклад
 medium enterprises, branch, employment
 Издадено
  23088
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/