Към същността.


Павлова, Илиана (2006) Към същността. Литературен форум, бр. 7, юли 2006, с. 2. Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, с. 540 – 541. ISSN 1311-0209


 Рецензия за: Мила Кръстева. (Светло)сенките на Възраждането и сянката на Чинтулов. София: Ромина, 2004.
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23087
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/