Прозата на критика


Павлова, Илиана (2006) Прозата на критика Литературен форум, бр. 3, 2006. Както и в: Електронно издание "Литературен Форум" http://litforum.alteraforum.net/article.php?id=10&issueid=528 (12.11.2007). Също и в: Алманах за литература и изкуство „Света гора”, бр. 7 (Ж), 2006, 488 – 489. ISSN 1311-0209


 Отзив за: Валери Стефанов „Изгубените магарета” (2006)
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23086
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/