„Нужда е да се разпознайме”. В търсене на предателя – един възрожденски контекст („Горски пътник” на Георги С. Раковски).


Павлова, Илиана (2008) „Нужда е да се разпознайме”. В търсене на предателя – един възрожденски контекст („Горски пътник” на Георги С. Раковски). Електронно списание LiterNet, 2.03.2008, № 3 (100), http://liternet.bg/publish16/i_pavlova/rakovski.htm (2.03.2008). - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23085
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/