Георгиев, Лъчезар. Два извора за творци и радетели на българската книга. Из кореспонденцията на митрополит Климент Браницки и Иван Шишманов с книжовника и издателя Илия Р. Блъсков // Книгата – нашето по-смислено настояще : Сб. с докл. от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ 3/2013 / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите – О писменехь, 2013, с. 33–43. ISSN 13147323


Георгиев, Лъчезар (2013) Георгиев, Лъчезар. Два извора за творци и радетели на българската книга. Из кореспонденцията на митрополит Климент Браницки и Иван Шишманов с книжовника и издателя Илия Р. Блъсков // Книгата – нашето по-смислено настояще : Сб. с докл. от форума Дни на книгата и авторското право в УниБИТ 3/2013 / Състав. Л. Парижкова. – София : За буквите – О писменехь, 2013, с. 33–43. ISSN 13147323 София: За буквите-О писменехь, 2013 Периодичен научен сборник със статии. ISSN1314-7323


 В статията се изнася архивни документи, съпътствани с научен анализ на проф. Лъчезар Георгиев върху писма на митрополит Климент Браницки до писателя и издателя Илия Р Блъсков и писмо на университетския преподавател и литературен изследовател проф. Иван Шишманов от Сан Ремо, Франция до Илия Р. Блъсков в Шумен. В статията се дава научна информация за подобаващи оценки за книжовното дело на писателя Илия Р. Блъсков.
  Статия
 автор, книги, творчество, издания, писатели


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  23084
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/