Петров, П. Земеделският кооперативизъм в България 1900-1923.


Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделският кооперативизъм в България 1900-1923. Велико Търново, ИК "Витал", 126 с., ISBN 954-8259-46-Х


 В настоящата разработка е направен опит за изтъкване значението на кооперацията като елемент от идеята за всестранното земеделско сдружаване и даване отговор на въпроса какво представлява понятието "земеделски кооперативизъм".
  Монография
 БЗНС, кооперация, земеделски кооперативизъм, кооперативен строй, консорциум за търговия със зърнени храни
 Издадено
  23082
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/