Петров, П. Политическите партии и кооперативното движение в България 1890-1912.


Петров, Петър (1995) Петров, П. Политическите партии и кооперативното движение в България 1890-1912. Велико Търново, "Абагар", 205 с., ISBN 954-427-178-3


 В монографията се отделя внимание на взаимодействието между кооперацията и политическите партии. Разглеждат се историческите корени на кооперацията- как тя възниква, през какви етапи на развитие минава, какви са връзките и с държавата, с различните политически сили и т.н.
  Монография
 кооперация, политически партии, кооперативни ценности, централна кооперативна банка, кооперативен съюз


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23081
 Петър Петров

1. Живков, Св. Прогресивно-либералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920. С., 2014, с. 469.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/