Петров, П. Кооперативната теория и социалдемокрацията /XIX - първата четвърт на XX век/.


Петров, Петър (1998) Петров, П. Кооперативната теория и социалдемокрацията /XIX - първата четвърт на XX век/. Велико Търново, ИК "Витал",1998, 197 с. ISBN 954-8259-30-3


 Разглежда се връзката между възникването на кооперативната идея и социалистическите доктрини от 19-ти и първата четвърт на 20-ти век и ролята им за развитието и насоките на кооперативното движение
  Монография
 кооперация, политически партии, социалдемокрация, марксизъм, кооперативни принципи


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23080
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/