Съвременното обучение по правоговор в българското начално училище


Йорданова, Даниела (2005) Съвременното обучение по правоговор в българското начално училище УИ “Св.св. Кирил и Методий, Трудове на ВТУ


 Студията проследява съвременното обучение по правоговор в I – IV клас
  Студия
 съвременно обучение, правоговор, съвременна учебна документация по български език в І - ІV клас
 Издадено
  2308
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/