Петров, Людмил. Петдесет и пет години катедра "Теория и методика на физическото възпитание" и 25 години специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновския университет, Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 8-11, ISSN 2534-9317


Петров, Людмил (2018) Петров, Людмил. Петдесет и пет години катедра "Теория и методика на физическото възпитание" и 25 години специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновския университет, Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 8-11, ISSN 2534-9317 Сборник от Мeждународна научна конференция, "Педагогическо образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 2018, с. 8-11, ISSN 2534-9317


 
  Доклад
 Теория и методика на физическото възпитание, спорт, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23079
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/