Ученическите въпроси в процеса на развиване на критическо мислене. СУБ. В сб.: Дни на науката 2011, В. търново, 2011, с. 296-302. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248782308


Кръстева, Антония (2011) Ученическите въпроси в процеса на развиване на критическо мислене. СУБ. В сб.: Дни на науката 2011, В. търново, 2011, с. 296-302. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248782308 В сб.: Дни на науката 2011, В. търново, 2011, с. 296-302


 В доклада се акцентира върху същността на ученическите въпроси за развиване на критическо мислене.
  Доклад
 критическо мислене, ученици
 Издадено
  23074
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/