Йорданова, Даниела. Семейството за езиковата култура на учениците ( I – IV) клас В. Търново, 2005


Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Семейството за езиковата култура на учениците ( I – IV) клас В. Търново, 2005 Велико Търново, УИ "СВ.св. Кирил и Методий" (с. 55) ISBN 954-524-459-3


 В студията е представен вариант за съвместна работа между семейството и училището с цел подобряване езиковата култура
  Студия
 езикова култура, комуникативна компетентност, семейството за езиковата култура на учениците в І - ІV
 Издадено
  2307
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/