Общинският дълг обновява градовете


Цонкова, Ваня (2006) Общинският дълг обновява градовете сп. Лидер, 2006, 51 (15), с. 54-57, Print ISSN 1312-5672. COBISS.BG-ID 1121906148


 
  Статия
 общински облигации, дългови ценни книжа, общински емисии


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23062
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/