Разходката. Гледките и (не)удоволствията


Павлова, Илиана (2000) Разходката. Гледките и (не)удоволствията Света гора: Алманах за литература и изкуство, 2000-2001, бр. 3 (В), с. 32-42. ISSN: 1311-0209, COBISS.BG-ID 1172620004, COBISS.BG-ID 1172620004 (статия)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23060
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/