За клъстерите и ефектите, които генерират за участващите в тях структури.


Христова, Венета (2010) За клъстерите и ефектите, които генерират за участващите в тях структури. Полиграфия, 2010, бр. 1, с. 16-18, ISSN 0204-9953.


 
  Статия
 
 Издадено
  23059
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/