Иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел (по примера на подсектор „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и клас „Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки, тютюн”).


Христова, Венета (2008) Иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел (по примера на подсектор „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и клас „Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки, тютюн”). В: Алманах научни изследвания (т. 8). Свищов: АИ “Ценов”, 2008, с. 161-199. ISBN 1312-3815.


 
  Студия
 
 Издадено
  23057
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/