Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти).


Христова, Венета (2006) Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти). В: Алманах научни изследвания (т. 4). Свищов: АИ “Ценов”, 2006, с. 181-209. ISBN 1312-3815.


 
  Студия
 
 Издадено
  23056
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/