Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия.


Христова, Венета (2004) Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия. В: Алманах научни изследвания (т. 2). Свищов: АИ “Ценов”, 2004, с. 156-190. ISBN 1312-3815.


 
  Студия
 
 Издадено
  23055
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/