Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България.


Христова, Венета (2008) Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България. Бизнес посоки, 2008, бр. 2, с. 64-72, ISSN 1312-6016.


 
  Статия
 
 Издадено
  23054
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/