Кожарско и кожухарско производство в България – ретроспекция, състояние и тенденции.


Христова, Венета (2006) Кожарско и кожухарско производство в България – ретроспекция, състояние и тенденции. Икономика, 2006, бр. 3, с. 59-63, ISSN 1312-2428.


 
  Статия
 
 Издадено
  23053
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/