Особености на институционализираните клъстери в България.


Христова, Венета (2006) Особености на институционализираните клъстери в България. Народостопански архив, 2006, книга 2, с. 30-37, ISSN 0323-9004.


 
  Статия
 
 Издадено
  23052
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/